BRUGERAFTALE

Denne aftale blev oprindeligt skrevet på engelsk. I det omfang at en oversat version af denne aftale ikke stemmer overens med den engelsk version, har den engelsk version forrang.
Dato for seneste revidering: May 02, 2019

Læs venligst vilkårene og betingelserne i denne licensaftale (“Licensen eller licens”) før du installerer og/eller benytter computer- eller mobilesoftware (“Softwaren”). Ved at installere og anvende softwaren accepterer og indvilliger du i vilkårene i denne licens. Denne licens udgør den fulde softwarerelaterede aftale mellem dig og Puut A/S ("Puut"), og den erstatter alle tidligere forslag eller dokumenter. Hvis du ikke er enig i disse vilkår og betingelser, så skal du omgående afinstallere softwaren.

Termen "software" indkluderer de opdateringer, modifikationer samt opgraderinger til softwaren, som du vil kunne modtage fra tid til anden.

1. Licensbevilling
Denne licens giver dig som bruger af softwaren tilladelse til, at benytte én kopi af softwaren, med henblik på at bruge én trådløs enhed pr. software-kopi. Du indvilliger i, at du ikke vil lave underlicenser eller tildele, overdrage, distribuere, forpligte, lease, udleje eller dele dine rettigheder vedrørende denne licens, medmindre der forinden er modtaget en skriftlig tilladelse fra Puut. Du indvilliger i, at du ikke vil modificere, tilpasse, oversætte, adskille, dekompilere, foretage ”reverse engineering” eller på anden vis forsøge at afsløre kildekoden til softwaren.

2. Standard vedligeholdelse og support
Alle opdateringer og teknisk support til software er gratis sålænge licensen er gældende.

3. Puuts rettigheder
Du anerkender og accepterer, at softwaren såvel som dokumentationen (“Licenserede Produkter”) er Puuts proprietære produkter i henhold til international lov om ophavsret, og at de er videregivet til dig af Puut i fortrolighed. Du skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at beskytte de licenserede produkter.

4. Aftaler om serviceniveau
Puut giver online-support og e-mail-support til alt licenserede software i hele licensens varighed. Support-service til virksomhedsprodukter kan tilkøbes gennem en separat aftale med "Puut"

5. Forbehold
Puut garanterer ikke for, at softwaren, dets anvendelse, dets betjening eller brugerens evne til at bruge softwaren, vil være uafbrudt og/eller fejlfri, eller at alle fejl i softwaren vil blive udbedret. Puut garanterer ikke, at softwaren eller tjenesterne vil opfylde dine krav, eller at brugen af softwaren vil være uafbrudt eller fejlfri.

6. Refusionspolitik
Hverken gebyrer eller afgifter er refunderbar, og der er gives ingen refunderinger eller kreditter til delvist brugte perioder. Alle funktioner, der er erhvervet som en del af din konto, udløber umiddelbart efter ophævelse eller opsigelse af din konto.

7. Ansvarsbegrænsning
I intet tilfælde skal Puut holdes ansvarlig for eventuelle skader på dig eller nogen anden part. Dette gælder uanset, om det udspringer af kontrakt eller af tort, herunder tab af data, fortjeneste eller forretning, eller om det udspringer af andre specielle, tilfældige, eksemplariske- og/eller følgemæssige skader. Og det gælder også selvom Puut var blevet underrettet om muligheden for sådanne tab eller skader. Puuts samlede ansvar kan ikke overskride det beløb, som er betalt for at bruge softwaren og dokumentationen. Dette afsnit er gældende selv efter licensens udløb.

8. Opsigelse
Denne aftale er gældende indtil opsigelse. Du kan til enhver tid opsige denne aftale ved at slette alle kopier af softwaren og dokumentationen, slette eksemplarer på ethvert medie, samt ved at lukke din konto. Aftalen vil ligeledes blive opsagt, hvis du ikke opfylder og følger de vilkår og betingelser der er forbundet med aftalen. I sådanne tilfælde, indvilliger du ligeledes i at slette og fjerne alle kopier af softwaren og dokumentationen.

9. Generelt
Denne aftale er underlagt lovgivningen i Danmark.

10. Kontrakt
Anvendelse af softwaren til andet end interne operationer på en enkelt computer eller mobil enhed vi kræve, at du indgår en separat licensaftale med Puut.

11. Kommunikation
Med henblik på servicemeddelelser og bekendtgørelser om tjenesterne, kan "Puut" placere et bannervarsel på hjemmesiden for at gøre opmærksom på visse ændringer, som vil modificere denne aftale. Alternativt kan et varsel tage form af en e-mail fra Puut til en e-mail adresse tilknyttet din konto (selv om vi har andre kontaktoplysninger). Du accepterer også, at Puut kan kommunikere med dig gennem din Puut konto eller gennem andre midler herunder e-mail, mobilnummer, telefonisk samt andre leveringtjenester blandt andet postvæsenet, hvis din Puut konto eller tjenester er forbundet med Puut.